R e z e r v a c i j e

Rezervacija

[sc_appointment_title]

[sc_appointment]
informacije

*Uplata karticom na tekući račun Vinarije PETRA br. 160-6000000069837-58 se ujedno smatra i rezervacijom. Rezervcije se mogu otkazati najkasnije 48 h pre dolaska uz zadržavanje 30% od uplaćeng iznosa na ime troškova rezervacije i pripreme.

experiences

A Sensory Journey through the Winery's History

An unforgettable experience for any wine connoisseur.