V i n o g r a d

Vinarija PETRA

Zasadili smo vinograd najboljim klonovima vinove loze, na svaki hektar po 6.250 čokota. Znalački su zasađeni „pod konac“. Ispred svakog špalira su stameni drveni stubovi sa istaknutom oznakom sorte i odnegovani klonovi adaptirani na PH vrednosti i osobine našeg tla, grb vinarije, godina zasada i broj špalira. Ruže na početku svakog reda su indikator zdravlja i elegantni ukras vinograda.

SUBOTIČKI REJON

P a l i ć k o v i n o g o r j e

PetraBerba-3032

Zemljište je bogato glinom i ilovačom sa odličnim PH faktorom i kvalitetnim humusom koji omogućavaju pravilan razvoj vinove loze. Klimatski uslovi su veoma povoljni za uzgoj visokokvalitetnih sorti grožđa, uz dosta sunčanih dana i blagih vetrova koji stalno provetravaju vinograd i time sprečavaju razvoj bolesti i ostalih štetnih uticaja po vinovu lozu. Temperaturne razlike i mikroklima tokom cele vegetacije doprinosе pravilnom sazrevanju svih ključnih faktora, čime se dobija potpuna fenolna zrelost samih bobica.

PetraBerba-3032

Zemljište je černozem sa lesnom podlogom i odličnim PH faktorom i kvalitetnim humusom koji omogućavaju pravilan razvoj vinove loze. Klimatski uslovi su veoma povoljni za uzgoj visokokvalitetnih sorti grožđa, uz dosta sunčanih dana i blagih vetrova koji stalno provetravaju vinograd i time sprečavaju razvoj bolesti i ostalih štetnih uticaja po vinovu lozu. Temperaturne razlike i mikroklima tokom cele vegetacije doprinosе pravilnom sazrevanju svih ključnih faktora, čime se dobija potpuna fenolna zrelost samih bobica.

PetraBerba-9179

Drenaža je obezbeđena u svakom redu, pri čemu se strogo vodilo računa o jednakom i kontrolisanom prinosu grožđa. Grozdovi su male težine, 100 -120 grama, i svaka bobica sadrži približno jednake fenolne sastojke i organoleptička jedinjenja. Špaliri vinograda su u potpunoj ravni, podešeni tako da svaki grozd ima ravnomerno izlaganje suncu, vetru i kiši. U proseku ima 6.250 čokota po jednom hektaru vinograda. Godišnja proizvodnja je na nivou u rasponu od 15 – 20.000 boca vina. Svaki drugi špalir je zatravljen kako bi se maksimalno sprečio i neutralisao nepoželjni korov i doprinelo kontrolisano niskom i ujednačenom prinosu grožđa.

GROŽĐE I VINO

O r g a n s k a p r o i z v o d n j a

"...Organska vina zahtevaju daleko više pažnje i rada, kako u samom vinogradu, proizvodnji, podrumu tako i vinariji u celini. Rad rezultira visokim standardima kvaliteta vina..."

porodica Gubičak –

EVROPSKI I SRPSKI

S e r t i f i k a t i

Usled dobrog položaja vinograda i usklađenih spoljašnjih faktora, njegovo održavanje se vrši skoro u potpunosti prirodnim putem. Prelazak na organsku zaštitu vinograda zvanično započinje 2018. godine, i posle petogodišnjeg perioda konverzije 2021., berba dobija srpski i evropski sertifikat organskog vina.
ZAŠTITA

V i n o g r a d

Zaštita vinograda se sprovodi po metodama organica – bez pesticida i herbicida, plavi kamen i tretiranje isključivo organskim đubrivima i korisnim bakterijama koje pomažu u održavanju vitalnosti biljaka. Vodonik peroksid se koristi za dezinfekciju vinograda, a ozonirana voda u vinariji.
CIRKULARNA

B i o e k o n o m i j a

Održavanje podrazumeva pažljivu rezidbu, nadzor i negovanje po metodologiji organske sertifikacije, primenu principa cirkularne bioekonomije i poštovanje svih standarda organske proizvodnje vina za trište Evrope.
PETRA

Okusite dodir prirode!

„Uzmi malo sna u šaku i protrljaj oči svoje.
I odjednom znaćeš – to je!“

„Kako se sanja“, Miroslav Antić