D o g a đ a j i

i

p r o g r a m i

„Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar.
Ono što je prošlo, više ne postoji, a ono što će biti, još nije došlo.
Postoji samo jedna tačka u kojoj se sastaju prošlost i budućnost.
U toj tački je ceo tvoj život – Iskoristi je!“

„Sto godina samoće“ , Gabriel Garsija Markes

P r o s l a v e

Jubileji, godišnjice, rođendani...

T e a m b u i l d i n g

Naš jedinstevni ambijent, lokacija i prilagođeni sadržaji za izgradnju korporativnog duha, brže usvajanje veština, rešavanja problema, inovativno razmišljanje, lični razvoj i saradnju zaposlenih.