P o s e t i t e n a s !

Posete Vinariji PETRA se organizuju po unapred ugovorenim rezervacijama.
U ponudi je dvanaest raznovrsnih sadržaja.

VIEW - KRUŽNA TURA

S a m o d a v i d i m o

posetite_nas-paviljon
posetite_nas-paviljon

1200 RSD / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: francuski vrt, japansko ostrvo, salaš, podrum i našu prodavnicu vina u trajanju od 30 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 20 (Starost: 18+)

PetraSalasiHrana-4226

2200 RSD / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: francuski vrt, japansko ostrvo, salaš, podrum i našu prodavnicu vina uz degustaciju 3 vrste vina u trajanju od 45 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 30 (Starost: 18+)

TRIGGER

D e g u s t a c i j a 3 v r s t e v i n a s a o b i l a s k o m

PetraSalasiHrana-4226
degustacija vina podrum vinarija PETRA

Degustacije i zalogaji

4**** ZVEZDE

D e g u s t a c i j a 4 v r s t e v i n a i h l a d n i z a l o g a j i

3900 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: vinariju, japansko ostrvo, lavirint, paviljon, našu prodavnicu vina, podrum i degustacionu salu sa 4 vrste vina uz hladne zalogaje u trajanju od 45 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 8 – max 30 (Starost: 18+)

4 GODIŠNJA DOBA****

D e g u s t a c i j a 4 v r s t e v i n a i k a n a p e i

4500 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: vinariju, francuski vrt, lavirint, paviljon, našu prodavnicu vina uz degustaciju 4 vrste vina i kanapee u podrumskoj degustacionoj sali. Trajanje 60 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 8 – max 20 (Starost: 18+)

PETICA

D e g u s t a c i j a 5 v r s t a v i n a s a s l e d o m , o s m o t s k i s u š e n i m v o ć e m u z p e n u š a v a c

4900 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: vinariju, francuski vrt, lavirint, našu prodavnicu vina, paviljon sa salom za degustaciju 5 vrsta vina sa 4 sleda uz plat, osmotski sušeno voće uz penušavac. Trajanje 120 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 20 (Starost: 18+)

VINSKA VEČERA KLASIK

D e g u s t a c i j a 4 v r s t e v i n a u z v i n s k u v e č e r u

6900 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: vinariju, francuski vrt, lavirint, našu prodavnicu vina, paviljon i salom za degustaciju 4 vrste vina sa 3 sleda uz vinsku večeru (meni 1), osmotski sušeno voće uz penušavac. Trajanje 120 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 16 (Starost: 18+)

U z m i m a l o s n a u š a k u i p r o t r l j a j o č i s v o j e . I o d j e d n o m z n a ć e š t o j e !

„Kako se sanja”, Miroslav Antić

VINSKA VEČERA GURMAN

D e g u s t a c i j a 4 v r s t e v i n a , 3 s l e d a i u z o b i l n u v i n s k u v e č e r u

8800 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: vinariju, francuski vrt, lavirint, našu prodavnicu vina, paviljon sa salom za degustaciju 4 vrsta vina, sa 3 sleda uz bogatu vinsku večeru (meni 2), osmotski sušeno voće uz penušavac. Trajanje 120 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 20 (Starost: 18+)

VINSKA VEČERA LUXURY

D e g u s t a c i j a 6 v r s t a v i n a u z v i n s k u v e č e r u

9000 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetićete: vinariju, francuski vrt, lavirint, našu prodavnicu vina, paviljon sa salom za degustaciju 6 vrsta vina sa 5 sledova, plat, osmotski sušeno voće, penušavac i uz vinsku večeru (meni 1). Trajanje 180 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 16 (Starost: 18+)

VINSKA VEČERA GRAND

D e g u s t a c i j a 6 v r s t a v i n a u z o b i l n u v i n s k u v e č e r u

12.000 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetite: vinariju, francuski vrt, lavirint, našu prodavnicu vina, paviljon sa salom za degustaciju 6 vrsta vina sa 5 sledova, plat, osmotski sušeno voće, penušavac i sve to uz bogatu vinsku večeru (meni 2). Trajanje 180 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 16 (Starost: 18+)

VINSKA VEČERA GRAND + PINOT RESERVA

D e g u s t a c i j a 7 v r s t a v i n a u z o b i l n u v i n s k u v e č e r u

14.500 rsd / osoba

U pratnji našeg vodiča posetite: vinariju, francuski vrt, lavirint, našu prodavnicu vina, paviljon, podrum sa salom za degustaciju 7 vrsta vina, 7 sledova uz obilnu vinsku večeru (meni 2) i poklon kuće Pinot Reserva. Trajanje 180 minuta.

Broj posetilaca u grupi:  min 4 – max 16 (Starost: 18+)