D o b r o d o š l i !

„Kad provedemo sunčan i lep dan u prirodi, sami ili u društvu, mi primimo u sebe vidike, vetar, daljine, deo sunčeva puta i misli koje donosi smiraj dana. Predveče se vratimo u svoj grad, obogaćeni, teški kao pčela natovarena cvetnim sokom i peludom, osećamo se jaki i slobodni, iznad svega što nas vezuje sa poznatim stvarima, ljudima i prilikama, kao mirni pobednici, bez rana, bez gorčine u sebi, a sa izgledima na dug i trajan mir pred sobom.“

‚‚Znakovi pored puta“, Ivo Andrić

Prodavnica Vinarija PETRA (Novosadski put 222)
ponedeljak – petak od 10.00 do 14.00 h

Paviljon Vinarija PETRA (Novosadski put 222 – šetalište uz Palićko jezero)
– sezonsko radno vreme –

prodavnica
Telefon:

P i š i t e n a m

Ostanimo u kontaktu